Kullanım Şartları

www.aptavit.com web sitesi APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. www.aptavit.com web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.

www.aptavit.com web sitesindeki tüm dokümanlar APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'” nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz, sosyal ağ ve benzeri mecralarda paylaşabilirsiniz.

www.aptavit.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, www.aptavit.com internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ‘nin ve/veya www.aptavit.com web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ‘nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

www.aptavit.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tarafından garanti edilmemektedir.

www.aptavit.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı APTA NATURA Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ hiç bir şekilde sorumlu değildir.